Shops on the road

Privacy- en cookiebeleid

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Group LH, met kantoor te Achterstenhoek 9 in 2275 Lille. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0889671924. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacywetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

 

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op uw computer of mobiele toestel via uw browser.

Waarom maken we gebruik van cookies?
Wij gebruiken bepaalde cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor een goede werking van de website, andere zorgen voor een betere gebruikservaring en sommige worden gebruikt voor analyse doeleinden.

Hoe kan u cookies op uw computer of mobiel toestel beheren of verwijderen?
Alle grote internet browsers bieden de optie om cookies te beheren. We verwijzen u hiervoor verder naar de help-functie van de browser die u gebruikt. Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw computer of mobiel toestel, dan kan u dit instellen in uw browser. U dient er wel rekening met te houden dat wanneer u bepaalde cookies niet aanvaard, wij de goede werking van onze website niet kunnen garanderen.

 

Privacy

Welke gegevens slagen wij op?
De gegevens die u invult bij het maken van een bestelling in onze online shop.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website. Contactgegevens die u achterlaat (bv. bij het invullen van ons contactformulier) worden niet langer bewaard dan nodig. U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: SSL for data transport. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft het recht:

– op informatie en inzage van uw gegevens;
– op verbetering van persoonsgegevens;
– op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
– op beperking van de verwerking;
– van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
– uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm;
– uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Privacy and cookie policy

 

Who are we?

We are Group LH, with registered office at Achterstenhoek 9, 2275 Lille. We are registered in the trade register of the Chamber of Commerce under company number BE0889671924. In the context of our activities, we collect/hold, disclose and/or process your personal data. Pursuant to applicable data protection and privacy legislation, we qualify as the controller with respect to the personal data that we process.

 

Cookies

What are cookies?
Cookies are small pieces of data that are stored on your computer or mobile device via your browser.

Why do we use cookies?
We use certain cookies on our website. Some of them are essential to make our website work, others provide a better user experience and some are used for analysis purposes.

How can you manage or delete cookies on your computer or mobile device?
All major internet browsers offer the option to manage cookies that were installed on your computer or mobile device.
We refer you to the help function of the browser you use for this. If you do not want our website to place cookies on your computer or mobile device, you can set this up in your browser. You have to take into account that if you do not accept certain cookies, we can not guarantee the proper functioning of our website.

 

Privacy

What personal data do we collect?
The data you leave in our online shop.

How long do we store your personal data?
Your personal data will not be stored for longer than is necessary in relation to the purposes for which we process them. Only where we are legally obliged to, or where this is necessary for defending our interests in the context of judicial proceedings (e.g. in case of a dispute), we will store the personal data for longer periods.

How do we protect your personal data?
We will implement the necessary administrative, technical and organisational measures for ensuring a level of security appropriate to the specific risks that we have identified. We protect your personal data against destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of or access to personal data transmitted, stored or otherwise processed. More specifically, we have taken the following measures: SSL for data transport. Further, we seek to ensure that we keep your personal data accurate and up to date. In view thereof, we kindly request you to inform us of any changes to your personal data (such as a change in your contact details).

What are your rights and how you can exercise them?
You have the right to:

– information about and access to your personal data;
– rectify your personal data;
– erasure of your personal data (‘right to be forgotten’);
– restriction of processing of your personal data;
– object to the processing of your personal data;
– receive your personal data in a structured, commonly used and machine readable format and to (have) transmit(ted) your personal data to another organization.

Finally, you have the right to lodge a complaint with the Belgian Data Protection Authority relating to the processing of your personal data by us.

Contact
If you have any questions, comments or complaints in relation to our privacy and cookie policy or the processing of your personal data by us, please do not hesitate to contact us.

Logo Lieven Hendrickx

Achterstenhoek 9, 2275 Lille (België)
+ 32 (0)3 293 92 16
info@group-lh.be